SHOW BIZ DANCEWEAR BOUTIQUE

Phone Icon (405) 840-4406

View Our Location

Contact

Phone
(405) 840-4406 (Oklahoma City)
(405) 840-4547 (Alternate)
(405) 341-7739 (Edmond)

Hours of Operation

Oklahoma City
Mon. - Fri. 11am - 5pm                        

Sat. - 10am - 3pm

Sun. - Closed 

Edmond
Mon. - Fri, 11:30am - 4pm 

Sat. - 10am - 3pm

Address

(Primary Address)
4427 NW 63rd St
Oklahoma City, OK 73116

(Secondary Address)
334 S Santa Fe Ave
Edmond, OK 73003

Service Area
Oklahoma

Follow
Facebook Icon Twitter Icon Pinterest Icon Instagram Icon